Pieteikties par biedru
 
 
Kāpēc pievienoties LSPF?
 
 • - Tev būs iespēja piekļūt informācijas datu bāzei (Metodiskie materiāli);
 • - Tavas intereses un tiesības pārstāvēs koleģiāli;
 • - Dalība apmācības un semināros bez maksas vai par pašizmaksu;
 • - Iespēja piedalīties LSPF organizētajos pasākumos un realizētajos projektos;
 • - Iespēja saņemt citu Sociālo pedagogu palīdzību profesionālās kompetences jautājumos;
 • - Iespēja regulāri piedalīties grupu un individuālajās supervīzijās;
 • - Iespēja saņemt juridiskās konsultācijas un spēkā esošo normatīvo aktu pielietojuma skaidrojumu;
 • - Nodrošināta regulāra informācija par profesijas aktualitātēm likumdošana un metodiskā darba ietvaros;
 • - Katrs biedrs saņem 2013.gada abonomentu žurnālam "Skolas vārds".
 

Biedru pienākumi

 • - ievērot LSPF statūtus, Ētikas kodeksu un pildīt Kongresa, padomes un komisiju lēmumus,
 • - regulāri maksāt biedra naudu (EUR 17,00 gadā),
 • - aktīvi līdzdarboties LSPF mērķu un uzdevumu īstenošanā,
 • - iesaistīties LSPF padomes un komisiju noteikto uzdevumu un izstrādāto programmu, stratēģiju un projektu realizēšanā,
 • - Papildus saistības biedram var noteikt ar Kongresa vai padomes lēmumu ar biedra rakstisku apliecinājumu.
 
 
Biedru tiesības
 • - piedalīties LSPF pārvaldē,
 • - saņemt informāciju par LSPF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LSPF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
 • - piedalīties visos LSPF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LSPF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
 • - saņemt kompetentu atbalstu profesionālo konfliktu risināšanā,
 • - saņemt atlaides LSPF dažādos maksas pasākumos,
 • - izmantot LSPF piedāvātās iespējas profesionālās kompetences pilnveidē,
 • - iesniegt priekšlikumus padomei par LSPF darbību.
 
 
 
Lai pievienotos LSPF biedru pulkam aizpildi sekojošus dokumentus:
 
 
Aizpildītu iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus nosūtīt adresātam:
 
Latvijas Sociālo pedagogu federācija
Tallinas iela 12-62, Jūrmala, LV-2011
 
Jautājumu gadījumā par iestāšanos LSPF aicinām sazināties ar
LSPF Padomes priekšsēdētāju Kristapu Keišu
Mob. 26144498, e-pasts: kristaps@socialais.lv