Latvijas Sociālo pedagogu federācija
Reģistrācijas numurs: 40008173732
Juridiskā adrese: A.Saharova iela 35, Rīga, LV - 1082
Korespondences adrese: Ceļinieku iela 12, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV - 4501
e-pasts: info@socialais.lv
Tālrunis: mob. 26144498
 

 


Norēķinu konts biedru naudas u.c. maksājumiem
 
Banka: AS "Citadele banka"
Konta numurs: LV46 PARX 0020 1891 9000 1
SWIFT kods: PARXLV22
Mērķī norādīt: Biedru nauda par 2018.gadu (vai attiecīgi nepieciešamo)
 

 
KONTAKTINFORMĀCIJA
 
IT speciālists, Mājas lapas administrators: ĒRIKS LIETUVIETIS
e-pasts info@socialais.lv
IT speciālists, Mājas lapas administrators: EDŽUS TREINIS 
e-pasts info@socialais.lv