Latvijas Sociālo pedagogu federācija ir izveidojusi četrus dažādus apbalvojumus, kurus piešķir sociālajiem pedagogiem un sociālās pedagoģijas jomas izcilākajām personām par sasniegumiem un ieguldījumu sociālās pedagoģijas apakžnozares un sociālā pedagoga profesijas attīstības veicināšanā.

Pateicības raksts
  • Profesionālās un sabiedriskās darbības atzinīgs rakstisks novērtējums.
  • Piešķir par nozīmīgu ieguldījumu LSPF darbības attīstībā.

Atzinības raksts

  • Profesionālās darbības atzinīgs rakstisks novērtējums.
  • LSPF apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem sociālās pedagoģijas un sociālā pedagoga profesijas attīstības veicināšanā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība.

Godabiedrs

  • LSPF Godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izcilākajiem sociālajiem pedagogiem un/vai sociālās pedagoģijas jomā strādājošajiem, kas nesavtīgi un mērķtiecīgi sekmējuši sociālā pedagoga profesijas un sociālās pedagoģijas attīstības un pilnveides virzību.

Fridriha Ādolfa Dīstervēga balva

  • Profesionālās un zinātniskās darbības atzinīgs rakstisks novērtējums.
  • Augstākais LSPF apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem pedagoģijas apakšnozares Sociālā pedagoģija attīstības veicināšanā, par sociālā pedagoga tēla veidošanu valstī un/vai pasaulē. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība, īpaši zinātniskā darbība.
  • Vienu reizi divos gados tiek piešķirta ne vairāk kā viena Fridriha Ādolfa Dīstervēga balva.