GrāmatvedisLietvedisPersonāla speciālistsĒriks Lietuvietis
IT speciālists
Mob. 28324303
e-pasts: eriks@socialais.lv