Sociālā pedagoga darba modeļi skolā:

Skolēns - Skolēns
Skolēns - Skolotājs
Skolēns - Vecāks
Skolotājs - Vecāks