Darbības virzieni skolā:

  • Neattaisnoti stundu kavējumi;
  • Otrgadniecība;
  • Vardarbība (fiziskā, emocionālā, seksuālā un bērna atstāšana novārtā);
  • Uzvedības problēmas;
  • Konflikti (vienaudžu, grupu, ģimenes u.c.);
  • Atkarības (azartspēles, datoratkarības, atkarību izraisošo vielu atkarības);
  • Sociālā palīdzība;
  • Tiesības un pienākumi;
  • Adaptācijas problēmas / grūtības;