Finansu un attīstības komisija

 
Amats
Vārds uzvārds
e-pasta adrese
Telefona numurs
Vadītājs
Kristaps Keišs
 
Sekretāre
Iveta Vāvere
Mob.26378636
 
Irina Dmitrijeva
Mob.25448205
 
 
Komisijas funkcijas un uzdevumi:
 • Nodrošina struktūras un lomu ievērošanu; 
 • Nodrošina darbības atbilstību Statūtiem un nolikumiem; 
 • Sagatvo budžeta projektu; 
 • Atkāpšanās plānošana; 
 • Pārrauga budžeta izpildi; 
 • Veic finansu piesaisti (izstrādā finansu piesaistes plānu); 
 • Identificē potenciālos donorus; 
 • Organizē saimniecisko darbību; 
 • Uzrauga programmu ieviešanu; 
 • Plāno strukturālo darbību, organizē iekšējo procesu norisi un lēmumu pieņemšanu (RP).

Uzdevumu izskatīšanas process komisijā
(Uzklikšķiniet uz attēla, lai palielinātu)
 

 
Lēmumprojekti, kas nodoti izskatīšanai komisijai:
 1. Ētikas komisijas nolikums;
 2. LSPF Stratēģiskais attīstības plāns 2011. - 2015.gadam;