Godabiedrs Ināra Trokša

Darba vieta: Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija
Amats: Sociālais pedagogs

Izglītība

01/09/2009 - 31/06/2011
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā, specializācija sociālais darbs ar ģimeni
Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"

01/09/2005 - 31/06/2009
Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija
Rēzeknes Augstskola

01/09/2001 - 31/06/2005
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija ar specializāciju sociālajā pedagoģijā
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"

01/09/1982 - 31/06/1986
Ekonomists - plānotājs
Rīgas industriālais politehnikums


→ 01/09/1979
Vispārējā vidējā izglītība
Rēzeknes 1.vidusskola


Darba pieredze

1997 → 
Kristīgās mācības un ētikas skolotājs
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

2005 → 
Sociālais pedagogs
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

1984 → 1995
Ekonomists
Rēzeknes transporta apvienība

Prasmes

Dzimtā valoda - latviešu

Sapratne

Runāšana

Rakstīšana

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

 

Angļu valoda

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

Krievu valoda

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis


Sociālās prasmes
- Spēja strādāt komandā;
- Labas saskarsmes prasmes.
Organizatoriskās prasmes
- Spēja organizēt, plānot;
- Vadītāja iemaņas;
- Pieredze darba grupu un pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Datora lietošanas prasmes
- MS Word, Powerpoint, MS Excel, Interneta pārlūkprogrammas.
Vadītāja apliecība
- B kategorija.

Profesionālā pilnveide


 • 2013.gada 17.janvārī „Bērna saskarsmes prasmju attīstīšana”;
 • 2012.gada 19.oktobris „Sociālo pedagogu profesionālās kompetences un identitātes stiprināšana”;
 • 2012.gada 12.jūnijā seminārs „21.gadsimta nosacījumi: konkurētspējīgs pedagogs = konkurētspējīga izglītība”;
 • 2012. gada 7.decembrī seminārs „Attīstošā, dziedinošā maģija”;
 • 2012. gada 2.novembrī - „Vai viegli augt? Mācīšanās grūtības bērniem”;
 • 2012. 16.martā apliecinājums par dalību  Latvijas Sociālo pedagogu federācijas 2.Kongresā;
 • 2012.gada 15.martā „Individuālo izglītības plānu izstrādne un atbalsta pasākumu piemērošana mācību procesā”;
 • 2011. gada 27.oktobrī „Izglītības programma jauniešiem ar uzvedības novirzēm”;
 • 11.03.2011. - 30.06.2011 „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības kontekstā”;
 • 2011.gada 06.,15.,29.jūnijs un 15.jūlijs - „Bērnu tiesību aizsardzība”;
 • 02.15.2011 - „Atbalsta pakalpojumu sniegšana audžuģimenēm”;
 • 08.26.2009 - "Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušana vispārizglītojošā skolā”;
 • 07.11.2008 - „ Alkohola lietošanas riska izvērtēšana, ārsta padomi un konsultatīvā palīdzība”;
 • 26.09.2008 - "Tabakas un alkohola atkarības profilakse Latvijas vispārizglītojošās skolās”;
 • 18.09.2008 - "Ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas pilnveidošana pašvaldībā”;
 • 2008.gada 25. – 27. augusts - "Mediācija skolā”;
 • 08.05.2008 - "Starpkultūru dialoga veicināšana”;
 • 2008.gada aprīlis - "EQUIP programmas izmantošana darbā ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas”;
 • 17.06.2006 – "Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs”;
 • 2005.gada. 25.oktobris - 5.novembris - „Interešu izglītības pedagogu darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām". 

Publikācijas
 • 2006.gada janvāris - Rēzeknes panorāma - "Sociālais pedagogs skolā";
 • 30.10.2012. "Rēzeknes novada un pilsētas sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu" www.rezeknesnovads.lv.

Organizācijas

 • Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Godabiedrs (iecelta statusā 27.03.2013), Latgales Reģionālās pārstāvniecības koordinatore, Izglītības un metodikas komisijas vadītāja;