Godabiedrs Iveta Upīte

Darba vieta: Valmieras Viestura vidusskola
Amats: Sociālais pedagogs

Izglītība

01/09/2011 →
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs
Latvijas Universitāte

01/09/2002 - 31/05/2004
Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā - sociālā pedagoģija
Latvijas Universitāte

01/09/1992 - 31/05/1996
Pamatskolas angļu valodas skolotāja
Latvijas Universitāte

01/09/1980 - 31/05/1984
Pamatskolas skolotāja
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts


01/09/1969 - 31/05/1980
Vispārējā vidējā izglītība
Valmieras Viestura vidusskola


Darba pieredze

01/01/2005 → 
Angļu valodas skolotāja pirmsskolas vecuma bērniem
Pašnodarbinātā persona

01/01/2004 → 
Sociālais pedagogs
Valmieras Viestura vidusskola

01/09/1995 → 
Pamatskolas angļu valodas skolotāja
Valmieras Viestura vidusskola

01/09/1984 - 31/05/2002 
Pamatskolas skolotāja
Valmieras Viestura vidusskola

01/01/1984 - 31/12/1987 
Valmieras rajona Rencēnu pagasta deputāte
Rencēnu pašvaldība

01/01/1982 - 31/12/1984 
Liepājas pilsētas deputāte, kultūras komisijas locekle
Liepājas pilsētas dome

01/01/1983 - 31/12/1984 
LR Jaunatnes savienības stipendiāte 

01/01/1980 - 31/12/1984 
Tautisko deju skolotāja, grūti audzināmo pusaudžu darba organizatore

Prasmes

Dzimtā valoda - latviešu

Sapratne

Runāšana

Rakstīšana

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

 

Angļu valoda

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

Krievu valoda

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis

C2

Augstākais līmenis


Sociālās prasmes
- Spēja strādāt komandā;
- Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi;
- Labas saskarsmes prasmes.
Organizatoriskās prasmes
- Vadītāja iemaņas;
- Spēja organizēt, plānot;
- Pieredze darba grupu un pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Datora lietošanas prasmes
- MS Word, Powerpoint, MS Excel, Interneta pārlūkprogrammas.
Vadītāja apliecība
- B kategorija.

Profesionālā pilnveide


 • 2011 – seminārs Inovatīvās tehnoloģijas, praktiskie paņēmieni un līdzekļi e-mācību kursa satura izstrādē e-vidē uz "Dokeos" platformas II (skolotājiem) (Vidzemes Augstskola)
 • 2010 – seminārs - Konference – praktiskais seminārs „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītība” (Vidzemes Augstskola)
 • 2009 - Sociālo pedagogu un sociālo darbinieku supervīzijas (Latvijas supervizoru asociācija)
 • 2009 – seminārs - „Vardarbības identificēšanas programma klašu audzinātājiem un skolu sociālajiem darbiniekiem (A)” (Biedrība „Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis”)
 • 2009 – seminārs – „Preventīvā darba vardarbības novēršanai skolā programma klašu audzinātājiem, skolu sociālajiem darbiniekiem, psihologiem (A)” (Biedrība „Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis”)
 • 2009 – seminārs - „Skolotājs starp kultūru telpā (A)” (Latviešu valodas aģentūra)
 • 2009 – seminārs - „Izglītība digitālajā laikmetā: tehnoloģiju izmantošana un mācīšanās procesa individualizēšana” (Pearson Longman RIIM)
 • 2009 – seminārs - Tabakas un alkohola atkarības profilakse Latvijas vispārizglītojošās skolās (Sabiedrības veselības aģentūra)
 • 13.02.2008 - seminārs "Bērnu agresivitāte, tās cēloņi un darbība agresīvas uzvedības mazināšanai";
 • 30.03.2007. - seminārs "Sociālās uzvedības korekcijas programmu izstrāde";
 • 23.02.2007. - seminārs "Koordinēts audzināšanas darbs skolā - atbalsts riska grupas bērnam";
 • 09.12.2006. - seminārs "Kvalifikācijas paaugstināšana 3. - 6. klašu angļu valodas skolotājiem";
 • 20.06.2006. - seminārs "Karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs";
 • 25.03.2006. - seminārs "Patstāvīgas mācīšanās veicināšanas praktiskie paņēmieni (A2);
 • Lekciju lasīšana projekta "Ģimeņu tajā skaitā audžuģimeņu, adoptētāju,aizbildņu ģimeņu  atbalsta grupu veidošana un izglītošana" ietvaros laikā no 03.05.2005. - 31.11.2005.
 • 31.01.2005. - sertifikāts par tiesībām sniegt privātprakses pakalpojumus interešu izglītības programmas īstenošanā "Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem";
 • 09.11.2004. - 15.12.2004. - semināru cikls "Vardarbības veidi un praktiskās palīdzības iespējas vardarbībā cietušiem bērniem";
 • 16.04.2004. - 03.12.2004. - apmācības un treniņprogramma 100 stundu apjomā "Atkarība: cilvēks, ģimene, sabiedrība";
 • 25.03.2003. - Skolu atbalsta centra seminārs "Nevaldāmā klase";
 • 20.09.2001. - 01.06.2002. - Tālākizglītības programma "Angļu valodas mācīšanas metodika";
 • 10.09.2001. - 01.06.2002. - Semināru cikls "Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos";
 • 05.12.2000. - 06.12.2000. - "Developing Exam Skills & Strategies" Macmillan Heinemann ELT Seminar;
 • 23.10.2000. - 27.10.2000. - Seminar "Activities for Young Learners";
 • 12.08.2000. - American Studies Seminar, United States Peace Corps;
 • 10.03.2000. - 13.03.2000. - "Joint Participation and Joint Influence" Conference in Denmark";
 • 06.01.2000. - 07.01.2000. - Latvijas Skolu psihologu asociācijas seminārs "Skolēnu karjeras attīstīšana pamatskolā un vidusskolā";
 • 30.07.1999. - 31.07.1999. - seminārs "Mācību saturs un jaunākās tehnoloģijas sākumskolā";
 • 31.05.1999. - 04.06.1999. - tālākizglītības programma;
 • 23.03.1998. - 24.03.1998. - pamatskolas angļu valodas skolotāju kursi, Valmieras rajona Skolu valde;
 • 05.12.1997. - 06.12.1997. - The Latvian Association of Teachers of English 2-day conference, 8 hour programme;
 • 10.04.1996. - 08.05.1996. - Interneta tīkla izmantošanas iespējas un pielietošana;
 • 31.07.1995. - 10.08.1995. - datorapmācības kursi, Vidzemes UAC.
Publikācijas
 • 09.05.2006. Tēma: "Laiks pirms lielās izvēles" Laikraksts Liesma 09.05.2006
 • 28.12.2007. " Noslēdzies muzeja gads" laikraksts Liesma
 • 01.2008. "Gadumijas noskaņas" VVV sākumskolas avīze "Skatiens , Nr.13"
 • 09.05.2001. "Sveiciens skolotājai Upītei" Laikraksts Liesma
Organizācijas
 • Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Godabiedrs (iecelta statusā 16.03.2012), padomes locekle, Sadarbības un ārlietu komisijas locekle;
 • Burtnieku pagasta pašvaldības Sociālā dienesta starp profesionāļu komandas locekle;
 • Valmieras Viestura vidusskolas Arodorganizācijas priekšsēdētāja;
 • Valmieras pagasta bāriņtiesas locekle;
 • Latvian Association of Teachers of English (LATE);
 • International Association of Teachers of English;
 • Macmillan Heinemann ELT;
 • The British Council Member.