Latvijā Sociālā pedagoga kvalifikāciju iespējams iegūt trīs augstskolās un vienā augstskolā ir iespējams iegūt Sociālā darbinieka kvalifikāciju ar specializāciju sociālajā pedagoģijā. 

Nr.p.kMācību iestādeIegūstamā izglītībaMācību ilgumsBudžets / maksaMājas lapa
1.Latvijas Universitāte2.līmeņa profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar sociālā pedagoga kvalifikācija.

Sociālā pedagoga kvalifikācija.
4 - 4,6 gadi

2 gadi
B/M
www.lu.lv
2.
Rēzeknes Augstskola2.līmeņa profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar sociālā pedagoga kvalifikācija.4 gadiB/M
www.ru.lv
3.Liepājas Universitāte (Uzņemšana kopš 2010.m.g. nenotiks)2.līmeņa profesionālais bakalaura grāds izglītībā ar sociālā pedagoga kvalifikācija.4 gadiB/M
www.liepu.lv
4.Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"2.līmeņa profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā ar sociālā darbinieka kvalifikācija.
Iespējams iegūt specializāciju sociālajā pedagoģijā (bez sociālā pedagoga kvalifikācijas).
4 - 4,5 gadiM
www.attistiba.lv