Kongress ir Latvijas Sociālo pedagogu federācijas augstākā lēmējinstitūcija, kas sastāv no visiem biedriem. Kongress gadā reizi pulcējas kopā, lai atskatītos uz paveikto un uzstādītu jaunus uzdevumus un apstiprinātu attīstības un virzības pamatnostādnes.