Kurzemes Reģionālā pārstāviecība

Koordinators - Dace Ābele
Mob. 22332119
e-pasts: kurzeme@socialais.lv

Koordinatora vietniece
Egita Gaile
Talsu nodaļa
Vadītāja - Alla Spruģevica
e-pasts: 

Liepājas nodaļa
Vadītāja - Natālija Bagirova
e-pasts: 

Kuldīgas nodaļa
Vadītāja - Sandra Blumberga
e-pasts: 

Saldus nodaļa
Vadītāja - 
e-pasts: