Labā prakse

(1) Labā prakse - unikālā metode vai tehnika, ar kuras palīdzību var sasniegt labus rezultātus. Labā prakse ir praktisks, efektīvs risinājums, kas jau tiek pielietots un darbojas. Labā prakse var attīstīties, lai kļūtu vēl labāka.

(2) Labākā prakse ir metode vai tehnika, kas sniedz lielākus rezultātus nekā tos būtu iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem. Turklāt, labā prakse var mainīt noteiktas darbības, metodes un procesus uz labo pusi, jo uzlabojumi tiek atklāti un attīstīti. Labās prakses piemēri tiek uzskatīta par inovācijas un uzlabojumu sākumpunktu, ko izmanto, lai aprakstītu procesu attīstību pēc standarta, kā darīt lietas, ko citi jomas profesionāļi var izmantot savā praksē. Labā prakse tiek izmantoti, lai saglabātu kvalitāti, kā alternatīvu obligātajiem tiesiskiem standartiem un var tikt balstīta uz pašnovērtējumu vai salīdzinošo novērtēšanu.


Sociālais pedagogs sociālpedagoģiskās darbības ietvaros attīsta un pilnveido savas darba metodes veidojot savu unikālo pieredzi un praksi. Lai attīstītu labo praksi un iedzīvinātu katra sociālā pedagoga darbā aicinām ikvienu sociālo pedagogu dalīties savos sasniegumos un izstrādātajā darba praksē. Aizpildi pieteikuma veidlapu un nosūti uz e-pastu info@socialais.lv, aizpildītu oriģinālu nodot savam reģionālajam koordinatoram.

Katrs pieteikums tiek rūpīgi izvērēts un publicēts mājas lapā. Katrs labās prakses autors saņem Labās prakses apliecinājumu, ko izniedz Latvijas Sociālo pedagogu federācija.
Pieteikuma veidlapaLabās prakses vizītkartes

Nr.p.k.
Nosaukums
Dokumenti
1.
"Breinrings" / M.Morusa /
Vizītkarte
2.
"Personības izpēte" / I.Freivalde /
Vizītkarte
Nodarbību plāns
Fotogrāfijas
3.
"Esi līdzcietīgs, aktīvs un darbīgs" / I.Upīte /
Vizītkarte
Prezentācija