Latgales Reģionālā pārstāviecība

Koordinatore - Ināra Trokša
Mob. 26514368
e-pasts: latgale@socialais.lv

Koordinatora vietnieki
Lidija Ceriņa
Ligita GavrilovaKoordinācijas un atbalsta darba grupa
e-pasts: ka.latgale@socialais.lv
Gita Laganovska - vadītāja
Ērika Geka
Lidija Ceriņa

Izglītības un metodikas darba grupa
e-pasts: im.latgale@socialais.lv
Tatjana Pogodina
Anita Stepiņa 

Sadarbības darba grupa
e-pasts: sa.latgale@socialais.lv 
Tatjana Juškāne - vadītāja