Latvijas Sociālo pedagogu REĢISTRS

Lietotie apzīmējumi:
Profesionālais bakalaura grāds izglītības zinātnēs un sociālā pedagoga kvalifikācija - BK Maģistra grāds - MG
Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija ar specializāciju sociālajā pedagoģijā - BS Doktora grāds - DR
Cita pielīdzināma augstākā izglītība - C LSPF sertificēts Sociālais pedagogs - S


Vārds, uzvārds
Darba / prakses vieta
Izglītība
Kontakti
Sertifikācija
Ivo Vīksna
RTSKC - sociālais pedagogs
BK
261847644
S