Mana darbība un iespējas


Sociālo pedagogu dalība LSPF ir brīvprātīga, katram sociālajam pedagogam ir iespējas izvēlēties sev piemērotāko līdzdalības veidu sabiedriskajos procesos. Iestāšanās LSPF ir viens no veidiem, kā sociālais pedagogs var realizēt sabiedrisko līdzdalību sociālā pedagoga profesijas attīstībai vietējā un nacionālajā līmenī.

Katrs biedrs ir vērtība

Biedra piederību organizācijai un vienotību veido sekojošas vērtības (Muchinsky):
   ~ Altruisms – gatavība nesavtīgi palīdzēt kolēģiem organizācijai svarīgu uzdevumu veikšanai;
   ~ Apzinīgums – punktualitāte, saprātīga organizācijas prasību un instrukciju ievērošana;
   ~ Pieklājība – taktiska izturēšanās pret kolēģiem un viņu tiesību respektēšana;
   ~ Krietnums – neiesaistīšanās dažādās sīkās intrigās;
   ~ Atbildīgums (civil virtue) – pilsoniski atbildīga attieksme pret notiekošo organizācijā. 

Tava darbība organizācijā

 • - Ar uzņemšanas brīdi LSPF biedrs tiek piesaistīts vienai no četrām Reģionālajām pārstāvniecībām. Pašlaik LSPF ir sekojošas reģionālās pārstāvniecības:
 •    < Latgales Reģionālā pārstāvniecība;
 •    < Vidzemes Reģionālā pārstāvniecība;
 •    < Kurzemes Reģionālā pārstāvniecība;
 •    < Rīgas un Zemgales Reģionālā pārstāvniecība.

 • - Reģionālo pārstāvniecību (RP) vada RP koordinators, kuram palīdzību darbos sniedz viņa vietnieks, kuri var būt arī vairāki. Koordinators būs tā persona ar kuru Tu sazināsies, lai risinātu sev aktuālos jautājumus, kas saistīti ar Tavu dalību LSPF un tavu profesionālo darbību sociālpedagoģiskajā praksē. 

 • - Tev ir iespēja darboties kādā no komisijām. LSPF ir četras komisijas: 
 •    < Finansu un attīstības komisija;
 •    < Sociālās politikas un likumdošanas komisija;
 •    < Izglītības un metodikas komisija;
 •    < Sadarbības un ārlietu komisija.
 • Lai darbotos komisijā ir jāseko līdzi informācijai savā e-pastā un mājas lapā, kur būs izsludināta pieteikšanās uz darbu konkrētajās komisijās. 

 • - Katrā reģionā darbojās vairākas darba grupas. Tā ir tava iespēja nodrošināt efektīvu līdzdarbību sociālpedagoģiskās prakses jautājumu attīstībā un risināšanā. Vairāk informācijas par iespējām darboties kādā no darba grupām jautā pie sava reģionālā koordinatora.