Latgales reģionālā pārstāvniecība
Koordinators: Ināra Trokša 
Mob. 26514368
e-pasts: latgale@socialais.lv
Vidzemes reģionālā pārstāvniecība
Koordinators: Iveta Upīte
Mob. 26162200
e-pasts: vidzeme@socialais.lv
Kurzemes reģionālā pārstāvniecība
Koordinators: Dace Ābele
Mob. 22332119

e-pasts: kurzeme@socialais.lv
Rīgas un Zemgales reģionālā pārstāvniecība
Koordinators: Maira Morusa
Mob.29793118
e-pasts: rigazemgale@socialais.lv