2010.gada 22.septembrī Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Dibināšanas Kongress ievēlēja Padomi deviņu personu sastāvā. Par padomes locekļa kandidātiem apstiprināja trīs biedrus. Padome ir LSPF izpildinstitūcija. 


Padomes priekšsēdētājs
Kristaps KEIŠS
 

Padomes priekšsēdētāja 1.vietniece
Iveta VĀVERE
 
Padomes priekšsēdētāja 2.vietniece
Irina DMITRIJEVA
     

Padomes locekle
Zanda LŪSE
 
Padomes locekle
Iveta UPĪTE

 
     

Padomes locekle
Linda MEIERE
 
Padomes locekle
Dace ĀBELE
     

Padomes locekle
Iļana TAIVĀNE
   
     
     
Padomes locekļu kandidāti
Kongresā apstiprināti biedri, kuri Padomes locekļa pilnvaras iegūst, ja kāds no Padomes locekļiem atstāj amatu, tiek atsaukts vai atbrīvots no pienākumu pildīšanas.
 


Padomes locekļa kandidāte

Ināra TROKŠA

 

Padomes locekļa kandidāte

Maira MORUSA

 

Bijušie padomes locekļi
Dr. Ženija Truskovska Iveta Kukīte Mg. Gunita Ločmele Iveta Holma

   
Mg. Ligita Kūle Mg. Aija Adamoviča