Misija: 
Būt vienotiem Latvijas sociālo pedagogu profesionālā tēla pilnveidošanā un atpazīstamības veicināšanā Latvijā un pasaulē
Latvijas Sociālo pedagogu federācijas biedri Latvijas kartē no 47 novadiem un 8 republikas nozīmes pilsētām.
Dati atjaunoti 23.06.2013


Latvijas Sociālo pedagogu federācijas
logo aprakstsSarkanā krāsa simbolizē spēku, izturību, enerģiju, kustību, uzdrošināšanos. Tās moto ir – nekad neapstāties! Sarkanā krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu. Sarkanā krāsa ir asociatīvā krāsa, tā liek cilvēkiem rīkoties.

Zaļā krāsa ir dabas, auglības, pārpilnības un fiziskās veselības krāsa. Tā simbolizē mieru un harmoniju, jaunību, izaugsmi un līdzsvaru. Zaļā krāsa vienmēr meklē sadarbību un saskarsmes punktus. Tā atslābina nervu sistēmu, nomierina prātu, stimulē radošumu. Zaļā krāsa ir kā pāreja starp karstām krāsām (sarkanu, dzeltenu, oranžu) un aukstām krāsām (gaiši zils, zils, violets).

Saskaņā ar Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Statūtu 1.2 un 1.3 punktu logo lietošana un tiražēšana atļauta ar padomes lēmumu.


Vēstures dienasgrāmata
 • 2008.gads
 • 11.martā LR Uzņēmumu reģistram tiek lūgta konsultācija par sociālo pedagogu arodbiedrības veidošanu.

 • 2009.gads
 • 22.septembris - Kristapa Keiša izsūtīta e-vēstule vairākiem desmitiem Latvijā esošajiem un topošajiem sociālajiem pedagogiem, kurā akcentētas trīs galvenās profesijas un prakses problēmas:
 • 1. Sociālo pedagogu profesijas nepietiekamā perspektīva darbības jomā izglītība iestādē. 
 • 2. Nepietiekami attīstīta pozitīvās prakses un metodikas apmaiņa un pilnveide.
 • 3. Ierobežotas iespējas iegūt papildus zināšanas un celt kvalifikāciju sociālās pedagoģijas jomā Latvijā.
 • Vēstulē sociālie pedagogi tiek aicināti organizēties vienotā struktūrā.

 • 2010.gads
 • 21.marts - Sociālo pedagogu mājas lapas www.socialais.lv dzimšanas diena.
 • 22.septembrī tika nodibināta Biedrība "Latvijas Sociālo pedagogu federācija". Dibināšanas Kongress notika Rīgā, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā.
 • 22.septembrī uz pirmo Padomes sēdi sanāk pirmā LSPF Padome deviņu locekļu sastāvā - Kristaps Keišs, Ligita Kūle, Gunita Ločmele, Ženija Truskovska, Blāzma Vikmane, Linda Meiere, Iveta Holma, Aija Adamoviča un Iveta Kukīte. Par pirmo LSPF Padomes priekšsēdētāju ievēl Kristapu Keišu, par priekšsēdētāj pirmo vietnieku Ligitu Kūli un par otro vietnieku Gunitu Ločmeli.

 • 2012.gads
 • 16.martā Rīgā notiek 2.Kongress.