Lai ietu uz priekšu mēs liekam darbus kopā un radām jaunas idejas, pieejas un metodes, kas atvieglo un uzlabo mūsu kopīgo uzdevumu - palīdzēt mūsu bērniem grūtajos brīžos.

Vienotās dokumentācijas izstrāde un ieviešana sociālā pedagoga darbā izglītības iestādē2012 - 2013 [IMK]
Projekta vadītājs -
Latvija
Informatīvo materiālu izstrāde sociālpedagoģiskā darba atpazīstamības nostiprināšanai2012 - 2012 [SAK]Projekta vadītājs - Latvija


Projekta vadītājs -