Rīgas un Zemgales Reģionālā pārstāviecība

 
Koordinatore - Maira Morusa
Mob. 29793118
e-pasts: rigazemgale@socialais.lv
 
Koordinatora vietniece
Vineta Plūksna
 

 
Koordinācijas un atbalsta darba grupa
e-pasts:
Iveta Kukīte
 
Sociālās politikas un likumdošanas darba grupa
e-pasts:
Maira Morusa
Vineta Plūksna
 
Izglītības un metodikas darba grupa
e-pasts:
Inga Kočāne
Irina Dmitrijeva
Sandra Dundule
Gunta Peipiņa
Maira Morusa
 
Sadarbības darba grupa
e-pasts:
Inese Bruža
Aija Adamoviča
Ieva Novicka