Galvenie » Ierakstu arhīvs
« 1 2 ... 11 12 13
Latvijas sociālo pedagogu dibināšanas kongress
    Jau ilgu laiku Latvijā sociālā pedagoga profesijas dzīve ir pakļauta dažādiem nepatīkamiem sociālpolitiskiem un ekonomiskiem notikumiem. Droši ikkatrs sociālais pedagogs savā sirdī un prātā ir sajutis to, ka ir nepieciešams iejaukties, ir nepieciešams iesaistīties un rīkoties, - ir nepieciešams aizstāvēt sevi un savu profesiju! ... Kā jau vienmēr ir kāds, kurš pirmais uzdrošinās veikt kaut ko jaunu un nebijušu, arī šajā gadījumā bija kāds, kurš pirmais uzdrošinājās un uzsāka sociālo pedagogu apvienošanās kustību. Viņš ir jauns, simpātisks, enerģisks un talantīgs jaunietis, kuru sauc Kristaps Keišs. Viņš tāpat kā daudzi sociālie pedagogi saprot, ka ir absurdi, ka humānā un demokrāti ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1886 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 25.10.2010


     Sociālā pedagoga profesija LR Profesiju klasifikatorā tika iekļauta ar Labklājības ministrijas 1998. gada 9.oktobra rīkojumu. Ir pagājuši nepilni 12 gadi kopš pastāv jaunizveidotā profesija sociālais pedagogs Latvijā. Pa šiem gadiem ir izdarīts daudz, ir rezultāti to cilvēku darbos, kuri ir cīnījušies par šīs profesijas ieviešanu Latvijā – katru dienu sociālie pedagogi veic nozīmīgus darbus sociālo problēmu risināšanā, palīdz bērniem un jauniešiem, viņu ģimenēm pārvarēt nopietnas dzīves grūtības...
     Taču joprojām ir vairāki būtiski neatrisināti problēmjautājumi, kas saistīti tieši ar profesijas dzīvotspēju un sociālā pedagoga profesionālo darbību ... Sociālais pedagogs ir darbīgs un sociāli atbildīgs profesionālis, kura darba lauks ir klientu socializēšanās grūtības un to pārvarēšana ... tāpēc ir likumsakarīgi, ka tagad, kad sociālā pedagoga profesijai ir īpaši grūts l ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Reģionālās pārstāvniecības | Skatījumi: 1973 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 28.09.2010


     Uz šodienu visā pasaulē praktizē vairāki tūkstoši sociālo pedagogu, t.sk., vairāki simti Latvijā, taču joprojām gan sabiedrībā, gan sociālajā politikā, gan pašu profesionāļu vidū par šo profesiju ir daudz neskaidrību, - nav vienotības vairākos jautājumos, kas būtiski apgrūtina SP darbu un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem (kādi ir SP pakalpojumi? Cik daudziem cilvēkiem un, kam būtu vajadzīgi SP pakalpojumi Latvijā? Cik maksā SP pakalpojumi? Kā dokumentēt un pierādīt darba rezultātus? Kādas darba stratēģijas un metodes ir visefektīvākās darbam ar Latvijas klientiem un Latvijas situācijas kontekstā? u.tml.) Lai visi šie jautājumi tiktu sakārtoti, mums, SP, būtu nepieciešams apvienoties vienotā struktūrā un risināt šīs lietas visiem kopā ... pirmais mazais solītis ir veikts - 2010. gada 21. jūnijā Rēzeknē notika federācijas dibināšanas darba grupas pirmā tikšanās (K.Keišs, R.Orska, A.Jurčenko, Ž.Truskovska, I.Čiževska, L.Kūle ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1883 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 30.06.2010


Sociālā darbinieka* primārie uzdevumi, lai novērstu seksuālās vardarbības atkārtošanos pret bērnu ģimenē un uzsāktu upura sociālo rehabilitāciju:

  1. Informācijas apkopošana (iesniegtā informācija, apsekošana, informācijas iegūšana no bāriņtiesas, policijas, veselības aprūpes iestādēm, skolas, vecāku darbavietas);
  2. Sadarbībā ar policiju un / vai bāriņtiesu bērna izņemšana no ģimenes un ievietošana sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas nodrošina vardarbībā un prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;
  3. ... Lasīt tālāk »
Kategorija: | Skatījumi: 3674 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 21.04.2010


     Sociālā darba praksē visbiežāk saskaras ar situāciju, kad no ģimenes tiek izolēts upuris, nevis varmāka. Upuris tiek nosūtīts sociālās rehabilitācijas saņemšanai institūcijā, bet varmāka turpina dzīvot ģimenē, dzīvesvietā, kur dzīvojis iepriekš. Visbiežāk tā tiek kaitēts upurim, nevis palīdzēts. Upuris uztver, ka tiek sodīts viņš, jo viņu izņem no ģimenes, no mājām, no ierastās vides, bet varmāka paliek ģimenē, nesaņemot nekādu sodu un neuzņemoties atbildību par notikušo pāridarījumu. Latvijā šī sistēma nav pilnvērtīgi sakārtota. Vajadzē ... Lasīt tālāk »

Kategorija: | Skatījumi: 2010 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 1 | Pievienots: 21.04.2010


     Skolas gaitu sākšanai īpašu uzmanību no vecāku, pedagogu un sabiedrības  priekšstatu puses veltam bērnam - sagatavojot lielajam notikumam. Latvijas praksē tiek aizmirst, ka jaunās atvases skolas gaitu sākums ir pārmaiņas visā ģimenē kā struktūrā, ne tikai bērna ikdienā. 
     Uzsākot skolas gaitas mazajam bērna vecākiem ir jāpielāgojas un jāmaina savas dienas režīms, dienas ritms un nereti arī paradumi, kas ir grūti un reizēm neiespējami. Skolas gaitu sākums ir liels pārbaudījums visai ģimenei. Jāparedz laiks bērna nogādāšanai uz skolu un atpakaļ. Jāparedz laiks bērna mācību laikam, palīdzot viņam sagatavoties nākamajai skolas dienai un izpildīt skolas uzdevumus. Jāatrod arī laiks uzklausīt bērnu, sniegt viņam nedalītu uzmanību, noskaidrojot skolā piedzīvoto un uzklausīt emocionāli bagāto stāstījumu. 
Kategorija: | Skatījumi: 1986 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 3 | Pievienots: 21.03.2010


     Ekonomiskā situācija valstī ir negatīvi ietekmējusi sociālo pedagogu darbību izglītības iestādēs. Sākoties jaunajam mācību gadam 2009.gadā daudzās skolās sociālā pedagoga likme ir likvidēta. Sociālekonomiskā situācija valstī pasliktinās, kas veicina to klientu skaita pieaugumu, kuriem nepieciešama sociālā pedagoga tūlītēja palīdzība skolā. 
     Likvidējot sociālo pedagogu likmi sociālekonomisko grūtību laikā pieaug risks nopietnām sociālo problēmu saasinājumam. Ekonomiskās grūtības ģimenē nes līdzi emocionālos pārdzīvojumus un agresijas pieaugumu starp ģimenes locekļiem, spriedzi un emocionālos pārdzīvojumus, kas sāk pāraugt vardarbībā. Visas problēmas, kas skar ģimene, vairs nav tikai ģimenes kā institūcijas problēmas, tās ir visas sabiedrības problēmas. Bērns ģimenē redz, kā rīkojās vecāki, kā uzvedās vecāki, kādas ir vecāku sasvstarpējās attiecības un kā ... Lasīt tālāk »
Kategorija: | Skatījumi: 1832 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 19.12.2009


     Lai attīstītu Sociālo pedagogu profesiju Latvijā notiks seminārs "Sociālā pedagoga darbības perspektīvas Latvijā. Problēmas un risinājumi - inovāciju ceļš". Semināram izvirzīti vairāki galvenie diskusiju virzieni:
  1. Sociālo pedagogu nozīme un identifikācija Latvijas labklājības un izglītības sistēmā.
  2. Profesijas attīstības kavējošie faktori. Profesijas pieejamības problemātika.
  3. ... Lasīt tālāk »
Kategorija: | Skatījumi: 2308 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 1 | Pievienots: 29.10.2009

1-10 11-20 ... 101-110 111-120 121-128