Galvenie » Ierakstu arhīvs
« 1 2 3 4 ... 12 13 »
Samazinās skolu atbalsta speciālistu grupas atalgojums un sarūk nodarbinātība

     Analizējot jaunākos Valsts ieņēmumu dienesta datus, kas pieejami par 2015.gada janvāri, skolu atbalsta speciālistu grupas atalgojums ir sarucis vidēji par 9,49%. Vislielākais algas kritums bija sociālajiem audzinātājiem – 19,6% apmērā. Algu samazināšanās skaidrojama ar decembra mēnesī izmaksātajām piemaksām, piemēram, sociālajiem audzinātājiem, kas strādā Rīgas pašvaldības iestādēs, tika veikta ikgadējā darba kvalitātes novērtēšana, tā rezultātā vairums sociālo audzinātāju saņēma piemaksu virs 100 eiro. 


     Arī darba vietu skaitā vērojams samazinājums. Kopumā skolu atbalsta speciālistu grupā strādājošo speciālistu skaits sarucis par 46 vienībām. Lielākais darba vietu samazinājums vērojams karjeras konsultantu specialitāt ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1380 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 25.04.2015

Skolu atbalsta speciālistu algām izlietoti 18,7 miljoni eiro

     Skolu atbalsta speciālistu grupā ir iekļauta sociālā pedagoga, skolotāja logopēda, izglītības psihologa, pirmsskolas iestāžu un skolu māsu, sociālā audzinātāja, speciālais pedagogs un karjeras konsultanta profesijas. Skolu atbalsta speciālistu grupas uzdevums ir radīt pozitīvu psiholoģisko un fizisko vidi skolēnam sekmīgas izglītības programmas apguvei sagatavojot patstāvīgai dzīvei.  

     Speciālistu profesionālās darbības vides attīstības un efektīvas profesionālās darbības pamatā ir noslogotība (speciālistu pieejamība un skaits) kā arī atlīdzība par amata pienākumu veikšanu (augsta līmeņa profesionāļu nodarbināšana un darbinieku zem ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1519 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 18.04.2015

Latvijas valsts 96.jubilejas apsveikums!

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1865 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 18.11.2014

Diskutē par pilsoniskā dialoga nozīmi Latvijas prezidentūras laikā

     Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji piektdien, 14.novembrī, tikās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāju Anrī Malosu (Henri Malosse), lai pārrunātu NVO izaicinājumus un iespējas Latvijas prezidentūras laikā.

     Latvijas Sociālo pedagogu federāciju pārstāvēja tās padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, viņa padomniece sociālās politikas jautājumos un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas vadītāja Iveta Purne kopā ar padomes priekšsēdētāja administratīvo asistentu Pēteri Pūni. 

     NVO un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes ārkārtas sēdes ietvaros A.Maloss klātesošos uzrunāja, aicinot Latvijas NVO, EESK un ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1709 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 14.11.2014

Jūrmalas sociālie pedagogi pārrunā profesijas aktualitātes

     2014.gada 12.novembrī Majoru vidusskolā Jūrmalas Atbalsta personāla metodiskās apvienības sanāksmē piedalījās Latvijas Sociālo pedagogu padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, lai iepazīstinātu Jūrmalas sociālos pedagogus ar LSPF darbību un kopā ar kolēģiem pārrunātu profesijas attīstības jautājumus. 

     K.Keišs iepazīstināja ar LSPF vēsturisko izveidošanos un īsu ieskatu tās darbībā. Kopā ar sociālajiem pedagogiem un pārējiem atbalsta personāla speciālistiem pārrunāja jautājumus par sociālā pedagoga dokumentācijas organizēšanu, atskaišu sistēmu, profesijas piederību nozaru ministrijai. K.Keišs klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm likumdošanas jomā, kas skar sociālā pedagoga profesiju un darbību. 

    &n ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1631 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 12.11.2014

LSPF dzimšanas diena! Kopā jau četrus gadus!

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:

Sava laime katram pašam jāatrod,

Savi draugi katram pašam jāsatiek,

Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,

Katram pašam marta saulē jāatkūst

Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.

Katram pašam jārūgst līdzi raugam -

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

 

... Lasīt tālāk »
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1718 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 22.09.2014

Noteikta prasība Sociālā pedagoga izglītībai

     Līdz 2013.gadam sociālie pedagogi, kas strādāja izglītības iestādes, sociālā pedagoga amatā, varēja veikt sociālpedagoģisko darbību neatkarīgi no iegūtās izglītības. Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumi Nr.363 (prot. Nr. 37 23§) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” noteikumu pielikumā Nr.1 21. punkts nosaka, ka Sociālajam pedagogam nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija

     Līdz ar MK noteikumi Nr.363 stāšanos spēkā tiek izveidota sasaiste starp sociālā pedagoga profesijas standartu nodrošinot profesionālu sociālā pedagoga d ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1739 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 12.09.2014

Padomes priekšsēdētājs pārrunā profesijas aktualitātes ar ministri

     2014.gada 9.augustā notika LSPF Padomes priekšsēdētāja Kristapa Keiša un Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes divpusējā tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti jatuājumi par sociālā pedagoga darba aktualitātēm. 

     K.Keišs iepazīstināja ministri ar LSPF darbības aktualitātēm informējot par sniegto atbalstu sociālo pedagoga darbībā. Kā nozīmīgāko minot regulāru sociālo pedagogu profesionālo pilnveidi, Starptautiskās Sociālo pedagogu Vasaras akadēmijas organizēšanu un konsultāciju sniegšanu. 

     K.Keišs aicināja ministriju izvērtēt sociālā pedagoga iekļaušanu skolas atbalsta personāla sarakstā un nostiprināt to MK noteikumos Nr.1616. Ministre norādīja, ka sociālais pedag ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1450 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 09.09.2014

Apsveikums 1.septembrī

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1716 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 01.09.2014

Starptautiskā Sociālo pedagogu Vasaras Akadēmija

Aizritējusi LSPF 3.Starptautiskā Sociālo pedagogu Vasaras Akadēmija

Ir aizvadītas trīs notikumiem bagātas Latvijas sociālo pedagogu federācijas rīkotās Vasaras Akadēmijas dienas, kuras notika Aglonas novadā  Cirsīšu ezera ielokā pie dabas.

 Atkalredzēšanās prieks un jaunu kolēģu piepulcēšanās radīja sirsnīgām sarunām bagātu kopā pavadītu laiku. Jau pirmajā vakarā lietuviešu kolēģe Ilona Atkočaitene tik ļoti visus dalībniekus ieinteresēja ar savu pieredzi darbā ar vecākiem, ka sarunas un diskusijas, ugunskura  liesmu gaismā, turpinājās līdz  pat pusnaktij.

23. augusta diena iesākās ar svinīgu noskaņojumu, jo klātesošie Vasaras Akadēmijas ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1595 | Pievienoja: Iveta_Vāvere | Komentāri: 0 | Pievienots: 26.08.2014