Galvenie » 2016 » Novembris » 16 » Izglītības prasības sociālajam pedagogam
11:20
Izglītības prasības sociālajam pedagogam

     Latvijas Sociālo pedagogu federācijā (LSPF) ir saņēmusi daudzu strādājošo un uz amatu pretendējošo sociālo pedagogu jautājumu par izglītības prasībām sociālajam pedagogam. Sniedzot konsultācijas aktualizētajā jautājumā piedāvājam Jums skaidrojumu no spēkā esošajos normatīvajos aktos izrietošā.

     LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere skaidro, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.pantam par pedagogu var strādāt persona, kura ieguvusi vai iegūst pedagoģisko izglītību. Savukārt pedagogam nepieciešamo izglītību atbilstošos mācību priekšmetos vai izglītības sistēmā regulē Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr. 662 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Šo noteikumu 1.pielikuma 19.punkts nosaka, kāda izglītība nepieciešama sociālajam pedagogam. Pie kam, sociālais pedagogs ir pieskaitāms pie tiem amatiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr. 354 ,,Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, ir pedagogu amatiem pielīdzināms amats izglītības iestādē.

     Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs atzīst, ka spēkā esošais regulējums likumā un MK noteikumos veido sasaiste starp sociālā pedagoga profesijas standartu un nodrošina profesionālu sociālā pedagoga darbību atbilstoši profesijas standartam sakārtojot ilgstoši problemātisko normatīvo jautājumu.

     Ja personai nav atbilstošas izglītības, tad tā var uzsākt strādāt, vienlaikus iegūstot atbilstošu izglītību kādā no augstākās izglītības iestādēm, kas īsteno atbilstošu augstākās izglītības akreditētu programmu, skaidro Baiba Bašķere.

     K.Keišs norāda, ka atbilstošu izglītību ir iespējams iegūt divās augstākās izglītības iestādēs Latvijā – Latvijas Universitātē pilna un nepilna laika klātienē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pilna un nepilna laika klātienē.

Svarīgi zināt:

  1. -Augstākās izglītības diplomā jābūt ierakstam par piešķirto sociālā pedagoga kvalifikāciju. Ja tas ir rakstīts diploma pielikumā, tad izglītība ir neatbilstoša (specializāciju sociālajā pedagoģijā piešķīra Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” nepiešķirto sociālā pedagoga kvalifikāciju, bet piešķirot sociālā darbinieka kvalifikāciju);
  2.  
  3. -Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides u.c. pieaugušo izglītības programmu apguves apliecinošs dokuments nepiešķir atbilstošu sociālā pedagoga kvalifikāciju;
  4.  
  5. -Atbilstošu sociālā pedagoga kvalifikāciju vēsturiski ir piešķīrusi Liepājas Universitāte (iepriekš saukta Liepājas Pedagoģiskais institūts, Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Liepājas Pedagoģijas akadēmija); Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (iepriekš saukta Rēzeknes Augstskola), Latvijas Universitāte un Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” (iepriekš saukta Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”);
  6.  
  7. -Ja personai, kura strādā sociālā pedagoga amatā ir neatbilstoša izglītība, tā NEVAR strādāt par sociālo pedagogu, izņemot, ja iegūst atbilstošu izglītību un to apliecina augstākās izglītības iestādes izsniegta izziņa. 

Raksts veidots sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumu skaits: 1545 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
avatar