Galvenie » Padome
1 2 »
Vienojas par foruma organizēšanu Rīgas sociālajiem pedagogiem
     Pirmdien 2012. gada 21. maijā LSPF Padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, padomes locekles Aija Adamoviča un Irina Dmitrijeva tikās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Eiženiju Aldermani. Sarunā piedalījās arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Inese Štekele.
     LSPF pārstāvji iepazīstināja E.Aldermani ar sociālā pedagoga profesijas specifiskajiem aspektiem un izteica nepieciešamību pilnveidot sadarbības partneru institūciju speciālistu un sabiedrības izpratni par sociālā pedagoga darba nozīmīgumu un ar to saistītajām problēmām.
Komitejas vadītāja apliecināja, ka izprot sociālo pedagogu bažas un uzsvēra, ka pedagoga darbs šobrīd neapšaubāmi nav pietie ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1659 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 21.05.2012

Valsts atjaunošanas laika mūzika saviļņo sociālos pedagogus
     Piektdien, 2012.gada 4.maijā visā valstī un arī ārpus tās robežām tika svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 22. gadadiena. Arī Latvijas Sociālo pedagogu federācijas pārstāvji atzīmēja šos svētkus, apmeklējot dažādus pasākumus Rīgā.

     Ar 1990. gada 4.maiju katram Latvijas pilsonim sākās cerību pilns laiks - jaunas iespējas attīstīt mūsu valsti, piedalīties politiskajos procesos, kas nodrošinātu katra cilvēka labklājību. Tieši šīs domas vadīti pirms pasākumu apmeklēšanas, 4.maija pēcpusdienā LSPF padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, kā arī padomes locekles Aija Adamoviča, Linda Meiere un Irina Dmitrijeva neformālā gaisotnē atskatījās uz  LSPF darbības ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1664 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 2 | Pievienots: 04.05.2012

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas pasludināšanas diena
... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1529 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 04.05.2012

Sociālie pedagogi dalās pieredzē un diskutē par profesijas atbalsta mehānismiem
    2012.gada 11.aprīlī Latvijas Sociālo pedagogu federācijas pārstāvji apmeklēja Rīgas pilsētas A.Pumpura 11.pamatskolu, lai iepazītos ar jaunievēlētās padomes locekles, sociālā pedagoga - Irinas Dmitrijevas pozitīvo darba praksi un lai sniegtu nepieciešamo informāciju par veiksmīgu iekļaušanos padomes darbā. 
     2012.gada 16.marta LSPF 2.Kongresā par padomes locekli tika ievēlēta Irina Dmitrijeva. Lai padomes locekle veiksmīgi iekļautos padomes darbā, padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs un padomes locekle Aija Adamoviča iepazīstināja jauno padomes locekli ar padomes darbību, organizācijas struktūru, padomes darba modeli, nolikumiem un piekļuvi LSPF elektroniskajām sistēmām. 
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1436 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 11.04.2012

Par padomes locekli kļūst Irina Dmitrijeva
     Latvijas Sociālo pedagogu federācijas 2.Kongresā delegāti apstiprināja LSPF padomes locekles Dr.paed. Blāzmas Vikmanes lūgumu atsaukt viņu no pienākumu pildīšanas. No trīs kandidātiem padomes locekļa pienākumus uzsāks pildīt Irina Dmitrijeva, kura guva lielāko atbalstu delegātu vidū. Irina Dimitrijeva strādā par sociālo pedagogu Rīgas pilsētas Andreja Pumpura 11.pamatskolā.
     Par padomes locekļa amata kandidātiem kļuva Līga Bērziņa (Rīgas un Zemgales Reģionālā pārstāvniecība) un Dace Ābele (Kurzemes Reģionālā pārstāvniecība). 2012.gada 3.aprīlī izmaiņas padomes locekļu sastāvā iesniegtas LR Uzņēmumu reģistrā. Pēc Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma pieņemšanas stāsies spēkā LSPF padomes locekles Irinas Dmitrijevas pilnvaras.

Pašlaik padomes locekļa pienākumus pilda:< ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1717 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 1 | Pievienots: 16.03.2012


     Veidojot sadarbības platformu sociālo pedagogu profesijas attīstībai, 2012. gada 20. janvārī, Rīgā notika divpusējā tikšanās starp abām Latvijas sociālo pedagogu profesionālajām organizācijām – Latvijas sociālo pedagogu asociāciju (LSPA) un Latvijas Sociālo pedagogu federāciju (LSPF), lai pārrunātu ar sociālo pedagogu Ētikas kodeksa saistītos jautājumus.
     Pēc LSPA prezidentes Ineses Štekeles iniciatīvas notikušajā tikšanās reizē, tika pārrunātas sociālā pedagoga profesijas attīstības iespējas, profesijas konkurentspēja citu profesiju vidū, sadarbības iespējas ar valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm, sociālā pedagoga profesijas statuss nacionālajā līmenī.
     LSPA prezidente informēja, ka organizācijai ir izstrādāts savs Ētikas kodekss, kurš pieņemts 2008. gada 20. oktobrī. Pašlaik sociālajiem pedagogiem ir iespēja darboties saskaņā ar LSPA apstiprināto Ētikas kodeksu.
 &nb ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 2460 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 2 | Pievienots: 21.01.2012

Aizvadīta padomes sēde. LSPF attīsta sadarbību
     2012.gada aizritēja kārtējā LSPF padomes sēde Rīgā. Sēdē tika skatīti aktuālie jautājumi par sociālā pedagoga profesijas attīstības iestrādnēm, LSPF iekšējās darbības jautājumi, kā arī notika tikšanās ar Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāju Ineti Ielīti.
     Padomes sēdē apstiprināja 2.Kongresa dienas kārību, kas notiks 2012.gada 16.martā Rīgā, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā. Dienas kārību izstrādāja 2.Kongresa organizēšanas darba grupa, kuru vada Inese Bruža. Šogad liela nozīme 2.Kongresā tiks pievērsta paša sociālā pedagoga darba novērtējumam. Tāpat tika skatīti dažādi organizatoriskie jautājumi, piemēram, uzņēma jaunus astoņus biedrus un vienu biedru pēc paša lūguma izslēdza no LSPF. Tika apstiprināts 2011.gada vadības ziņojums.
     Pado ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1532 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 16.12.2011

Padomes priekšsēdētājs tiekas ar VBTAI priekšnieci
     Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs 2011.gada 30.jūnijā divpusējās sarunās tikās  ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieci Lailu Riekstu - Riekstiņu. 
     Tikšanās laikā tika pārrunātas sociālā pedagoga profesijas veidošanās vēsturiskās iezīmes un aktuālās profesionālās problēmas sociālā pedagoga darbā izglītības iestādē ar bērnu mērķgrupu. Tika definēti turpmākās sadarbības principi par sociālā pedagoga darbību izglītības iestādēs bērnu tiesību ievērošanas un interešu aizstāvības jomā starp LSPF un VBTAI. Jau tuvākajā laikā notiks otra plānotā tikšanās, lai kopīgi apspriestu LSPF sagatvotos priekšlikumus situācijas uzlabošanai izglītības iestād ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 1647 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 01.07.2011

Pārdomas par sociālā pedagoga profesijas nākotni

Pārdomas par sociālā pedagoga profesijas nākotni pēc Latvijas Sociālo pedagogu federācijas pārstāvju sarunas ar Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” rektora v.i. Dr.paed. A. Vilciņu

2011.gada 13.maijā Latvijas Sociālo pedagogu federācijas pārstāvji (priekšsēdētājs K.Keišs, priekšsēdētāja 1.vietniece L.Kūle, padomes locekle A.Adamoviča) tikās ar Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” rektora v.i. Dr.paed. A. Vilciņu. Tikšanās laikā tika pārrunāti būtiski jautājumi par profesionālu sociālpedagoģisko darbu Latvijā, t.sk., sociālā pedagoga profesijas integrāciju un sociālpedagoģiskā praksi Latvijā, profesijas nākotnes attīstības perspektīvām un „Latvijas Sociālo pe ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Padome | Skatījumi: 2218 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 19.06.2011

Veidos vienoto Ētikas kodeksu sociālajiem pedagogiem
     Latvijas Sociālo pedagogu federācija 18.marta padomes sēdē apstiprināja Ētikas kodeksa izstrādes darba grupas iesniegto Ētikas kodeksa projektu. 
     Sociālo pedagogu vienotā Ētikas kodeksa izstrādes mērķis ir veicināt vienotu sociālo pedagogu darbību Latvijā un nodrošināt sociālos pedagogus ar profesionālās darbības vadlīnijām. Ētikas kodekss būs kā rokasgrāmata, kura palīdzēs sociālā pedagoga ikdienas darbā, lai nodrošinātu savu un savu klientu drošību un sniegtu vienlīdzīgu un profesionāli orientētu atbalstu. 
     Turpmāk par Ētikas kodeksa projekta virzību būs atbildīga LSPF Izglītības un metodikas komisija. Izstrādāto Ētikas kodeksa projektu būs iespējams izvērtē ... Lasīt tālāk »
Kategorija: Padome | Skatījumi: 2441 | Pievienoja: SOCIAL | Komentāri: 0 | Pievienots: 14.04.2011

1-10 11-11