Galvenie » 2013 » Marts » 25 » Starptautiskā pieredze. Piederība sistēmai. Darba novērtējums.
11:08
Starptautiskā pieredze. Piederība sistēmai. Darba novērtējums.
     Latvijas Sociālo pedagogu federācija 2013.gada 27.martā aizvadīja 3.Kongresu - „Sociālā pedagoga profesijas konkurētspēja izglītības un labklājības sistēmā”. Šogad, pulcējot biedrus, sociālos pedagogus, sadarbības profesiju pārstāvjus un viesus no Igaunijas un Lietuvas, Kongresa akcents tika likts uz sociālā pedagoga piederību un profesionālo darbību divās jomās – labklājības un izglītības.
     Apkopojot Izglītības un zinātnes ministrijas statistiskos datus par augstāko izglītību uz 2012.gadu Latvijā sagatavoti 1190 speciālisti, kuri ieguvuši 5.līmeņa sociālā pedagoga kvalifikāciju. 2012.gadā Rēzeknes Augstskolā, Liepājas Universitātē un Latvijas Universitātē studiju programmā "Sociālais pedagogs" studijas turpina 144 studenti. 2011./2012. mācību gadā vispārizglītojošajās dienas skolās strādā 296 sociālie pedagogi, kas ir par 25 mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta datiem 2011./2012. mācību gadā Rīgā 121 izglītības iestādē strādā 144 sociālie pedagogi. 
     Profesionālā organizācija. Lai uzlabotu efektīvu organizācijas pārvaldību un veicinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu Kongresa delegāti izskatīja un apstiprināja grozījumus un papildinājumus LSPF  Statūtos. Kongresā tika ievēlēti 2 Padomes locekļu amata kandidāti - RIMS-Rīga International meridian school personāla daļas vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāliste Iļana Taivāne un Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas sociālais pedagogs Ināra Trokša. Padomes priekšsēdētāja 2.vietniece Irina Dmitrijeva prezentēja Sociālo pedagogu Ētikas kodeksu, kuru delegāti nolēma apstiprināt un nodot aprobācijai. Padomes priekšsēdētāja 1.vietniece Iveta Vāvere prezentēja sociālo pedagogu aptaujas rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem un analizēja nozīmīgākās izmaiņas.
     Izglītības un labklājības sistēma. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere klātesošos iepazīstināja ar gaidāmajām pārmaiņām izglītības sistēmā un aktuālākajiem risināmajiem jautājumiem. IZM pārstāve uzsvēra sociālā pedagoga lomu un nozīmīgumu izglītības sistēmā.
     Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās un sociālā darba politikas departamenta direktora p.i. Ilze Skrodele Dubrovska savā prezentācijā akcentēja sociālā pedagoga un sociālā darbinieka profesijas likumdošanas salīdzinājumu
     Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa uzsvēra sociālā pedagoga darba nozīmīgumu un izglītības iestāžu ieguvumus algojot sociālos pedagogus.
     Starptautiskā pieredze. Igaunijas Sociālo pedagogu savienības priekšsēdētāja Lea Voltri, biedrs Marje Lepanen un Lietuvas sociālo pedagogu pārstāve Nadežda Besarad iepazīstināja klātesošos ar sociālā pedagoga profesiju un sociālpedagoģisko praksi kaimiņvalstīs.
     Motivācija un apbalvojumi. Otro gadu pēc kārtas LSPF Kongresā tiek piešķirts Godabiedra nosaukums. LSPF Godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izcilākajiem sociālajiem pedagogiem un/vai sociālās pedagoģijas jomā strādājošajiem, kas nesavtīgi un mērķtiecīgi sekmējuši sociālā pedagoga profesijas un sociālās pedagoģijas attīstības un pilnveides virzību. Šogad Godabiedra statusa nosaukums tika piešķirts Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Latgales Reģionālās pārstāvniecības koordinatorei, Izglītības un metodikas komisijas vadītājai, Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzijas sociālajam pedagogam Inārai Trokšai.
     Atzinības raksts tika piešķirts Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes sociālajam pedagogam Lilijai Šodnakai. Atzinības raksts ir viens no augstākajiem LSPF apbalvojumiem,  ko piešķir par sevišķiem nopelniem sociālās pedagoģijas un sociālā pedagoga profesijas attīstības veicināšanā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta profesionālā darbība.
     Labās prakses piemēra Apliecinājumu saņēma Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sociālais pedagogs Aija Adamoviča. Labās prakses apliecinājumu ar savu parakstu apliecināja Latvijas Sociālo pedagogu federācijas Padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve, Labklājības ministrijas pārstāve un Igaunijas Sociālo pedagogu savienības priekšsēdētāja Lea Voltri. 
     
     Patvēruma Droša māja vadītāja Sandra Zalcmane klātesošiem Kongresa biedriem sniedza vērtīgu informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem saistībā ar fiktīvām laulībām.  

     Kongresam noslēdzoties palika atvērts jautājums: kurai sistēmai - izglītības vai labklājības, sociālās pedagoģijas profesijai jābūt piederīgai. Par šo jautājumu ar visā iesaistītajām pusēm turpināsim diskusijas arī turpmāk.
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumu skaits: 1489 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Reitings: 4.5/6
Komentāru kopskaits: 2
avatar
1 Laura • 12:28, 04.04.2013
Sociālais pedagogs nevar būt zem citas sistēmas, kura nav izglītības. Izlasot mūsu profesijas standartu saprotu, kur mums jābūt. Tomēr zinot ministrijas nostāju, neredzu iespēju mums ar viņiem sadarboties.
avatar
2 Kristaps_Keišs • 23:17, 13.04.2013
Paldis par viedokli. Pamatojoties uz aktualizēto jautājumu par sociālā pedagoga piderību sistēmai ir ļoti būtiski atrast savu (profesijas) izaugsmes un attīstības iespēju virzienu kādā no sistēmām. Pašlaik tiek skatītas divas sistēmas - Labklājības un Izglītības.

Gaidīsim vidokļus, argumentācijas un nakotnes perspektīvu redzejumus (vīzijas).
avatar