Galvenie » Vispārīgs
1 2 3 ... 6 7 »
Izglītības prasības sociālajam pedagogam

     Latvijas Sociālo pedagogu federācijā (LSPF) ir saņēmusi daudzu strādājošo un uz amatu pretendējošo sociālo pedagogu jautājumu par izglītības prasībām sociālajam pedagogam. Sniedzot konsultācijas aktualizētajā jautājumā piedāvājam Jums skaidrojumu no spēkā esošajos normatīvajos aktos izrietošā.

     LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere skaidro, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.pantam par pedagogu var strādāt persona, kura ieguvusi vai iegūst pedagoģisko izglītību. Savukārt pedagogam nepieciešamo izglītību atbilstošos mācību priekšmetos vai izglītī ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 2528 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 16.11.2016

Konferencē Šauļos diskutē par sociālo audzināšanu

     2016.gada 18.februārī Lietuvas Šauļu Universitātes norisinājās metodiskā konferencē "Sociālā audzināšana: izaicinājums pedagogam un iespējas skolēnam" ("Social education: a challenge to the educator and an opportunity to the child"). 

     Latvijas Sociālo pedagogu federāciju pārstāvēja tās padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, kurš uzstājās ar lasījumu par sociālā pedagoga profesiju Latvijā. No Latvijas piedalījās arī Iveta Purne ar tēmu "Profesionālā rehabilitācija sociālpedagoģiskajā un sociālajā darbā Latvijā" kā arī Tamāra Pīgozne par tēmu "Sociālpedagoģiskais atbalsts jauniešiem integrācijas procesā".

... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1632 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 18.02.2016

Midsummer celebration

     A great feast, song and dance, the shortest night of the year spent in front of a bonfire, mystical rituals and even a bit of romance – this is what makes the Līgo celebration or Jāņi. Jāņi is celebrated on the summer solstice on 23 and 24 June. This pagan-like holiday is almost more popular in Latvia than New Year's Eve and Christmas.

Have a cheerful celebration!

 

Latvian federation of Social pedagogue

Chairmen of board, Kristaps Keišs

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1563 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 23.06.2015

Sociālo pedagogu nodarbinātība attiecībā pret speciālistu skaitu valstī

     Laika posmā no 2002.gada līdz 2014.gadam Latvijas augstākās izglītības iestādes ir absolvējuši un ieguvuši 5.līmeņa sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju 1253 speciālisti. Zemāk redzamajā attēlā* ir attēlots sociālā pedagoga kvalifikāciju ieguvušo speciālistu skaits sadalījumā pa gadiem un augstākās izglītības iestādēm. Puse no kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem ir absolvējuši Latvijas Universitāti, 31% absolvējis Liepājas Universitāti, bet Rēzeknes Augstskolu - 20%. Pēdējos sešus gadus specialitātes absolventu skaitam vērojams kritums, samazinoties par 88% salīdzinot ar 2008.gadu. 

... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1573 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 17.05.2015

Samazinās skolu atbalsta speciālistu grupas atalgojums un sarūk nodarbinātība

     Analizējot jaunākos Valsts ieņēmumu dienesta datus, kas pieejami par 2015.gada janvāri, skolu atbalsta speciālistu grupas atalgojums ir sarucis vidēji par 9,49%. Vislielākais algas kritums bija sociālajiem audzinātājiem – 19,6% apmērā. Algu samazināšanās skaidrojama ar decembra mēnesī izmaksātajām piemaksām, piemēram, sociālajiem audzinātājiem, kas strādā Rīgas pašvaldības iestādēs, tika veikta ikgadējā darba kvalitātes novērtēšana, tā rezultātā vairums sociālo audzinātāju saņēma piemaksu virs 100 eiro. 


     Arī darba vietu skaitā vērojams samazinājums. Kopumā skolu atbalsta speciālistu grupā strādājošo speciālistu skaits sarucis par 46 vienībām. Lielākais darba vietu samazinājums vērojams karjeras konsultantu specialitāt ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1361 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 25.04.2015

Skolu atbalsta speciālistu algām izlietoti 18,7 miljoni eiro

     Skolu atbalsta speciālistu grupā ir iekļauta sociālā pedagoga, skolotāja logopēda, izglītības psihologa, pirmsskolas iestāžu un skolu māsu, sociālā audzinātāja, speciālais pedagogs un karjeras konsultanta profesijas. Skolu atbalsta speciālistu grupas uzdevums ir radīt pozitīvu psiholoģisko un fizisko vidi skolēnam sekmīgas izglītības programmas apguvei sagatavojot patstāvīgai dzīvei.  

     Speciālistu profesionālās darbības vides attīstības un efektīvas profesionālās darbības pamatā ir noslogotība (speciālistu pieejamība un skaits) kā arī atlīdzība par amata pienākumu veikšanu (augsta līmeņa profesionāļu nodarbināšana un darbinieku zem ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1498 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 18.04.2015

Latvijas valsts 96.jubilejas apsveikums!

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1843 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 18.11.2014

Diskutē par pilsoniskā dialoga nozīmi Latvijas prezidentūras laikā

     Valdības un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji piektdien, 14.novembrī, tikās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāju Anrī Malosu (Henri Malosse), lai pārrunātu NVO izaicinājumus un iespējas Latvijas prezidentūras laikā.

     Latvijas Sociālo pedagogu federāciju pārstāvēja tās padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, viņa padomniece sociālās politikas jautājumos un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas vadītāja Iveta Purne kopā ar padomes priekšsēdētāja administratīvo asistentu Pēteri Pūni. 

     NVO un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes ārkārtas sēdes ietvaros A.Maloss klātesošos uzrunāja, aicinot Latvijas NVO, EESK un ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1681 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 14.11.2014

Jūrmalas sociālie pedagogi pārrunā profesijas aktualitātes

     2014.gada 12.novembrī Majoru vidusskolā Jūrmalas Atbalsta personāla metodiskās apvienības sanāksmē piedalījās Latvijas Sociālo pedagogu padomes priekšsēdētājs Kristaps Keišs, lai iepazīstinātu Jūrmalas sociālos pedagogus ar LSPF darbību un kopā ar kolēģiem pārrunātu profesijas attīstības jautājumus. 

     K.Keišs iepazīstināja ar LSPF vēsturisko izveidošanos un īsu ieskatu tās darbībā. Kopā ar sociālajiem pedagogiem un pārējiem atbalsta personāla speciālistiem pārrunāja jautājumus par sociālā pedagoga dokumentācijas organizēšanu, atskaišu sistēmu, profesijas piederību nozaru ministrijai. K.Keišs klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm likumdošanas jomā, kas skar sociālā pedagoga profesiju un darbību. 

    &n ... Lasīt tālāk »

Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1608 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 12.11.2014

LSPF dzimšanas diena! Kopā jau četrus gadus!

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:

Sava laime katram pašam jāatrod,

Savi draugi katram pašam jāsatiek,

Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,

Katram pašam marta saulē jāatkūst

Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.

Katram pašam jārūgst līdzi raugam -

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/

 

... Lasīt tālāk »
Kategorija: Vispārīgs | Skatījumi: 1692 | Pievienoja: Kristaps_Keišs | Komentāri: 0 | Pievienots: 22.09.2014